Pravne napomene

Copyright © 2008

Sadržaji publicirani na www.gripa.hr smiju se kopirati samo za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Sadržaj portala www.gripa.hr namijenjen je promicanju zdravlja i prevenciji gripe. Nositelj portala je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Nacionalni centar Svjetske zdravstvene organizacije za influencu.

Sadržaj portala www.gripa.hr nije zamjena za stručnost i procjenu medicinskog osoblja. Sve savjete i preporuke za prevenciju i liječenje potražite kod kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.

Sadržaj na ovom portalu je javna informacija koja se slobodno može citirati uz navođenje izvora: www.gripa.hr. Sadržaji publicirani na www.gripa.hr ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Upotreba informacija s ovog portala u komercijalne svrhe, kao i kopiranje, reprodukcija ili distribucija sadržaja, strogo je zabranjena bez prethodnog pismenog dopuštenja HZJZ-a.

Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovom portalu postoje autorska prava.

Prava autora su regulirana Creative Commons BY-NC-SA licencom.

HZJZ će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi informacije na ovom portalu bile točne i precizne, ali ne daje jamstva u vezi njihove točnosti i potpunosti. Svi korisnici su suglasni da osobno snose rizike u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ovog portala. HZJZ ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.gripa.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju portala. HZJZ pridržava pravo izmjena sadržaja ovog portala u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ovaj portal sadrži informacije trećih strana i linkove na druge web stranice na Internetu nad kojima HZJZ nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba. HZJZ ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

HZJZ poštuje privatnost posjetitelja ovog portala i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke koristiti ćemo kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U vezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da HZJZ neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Portal www.gripa.hr sponzorirao je i pomogao: Imunološki zavod d.d. i Novartis Vaccines.