Novosti

GRIPA I KOMPLIKACIJE OD GRIPE

Gripa je akutna respiratorna bolest koja se javlja s visokom temperaturom i bolnim sipmtomima, a kasnije i respiratornim simptomima. Najčešće je to bolest koja za desetak dana prolazi samoizlječenjem ali dosta često može razviti komplikacije s mogućim smrtnim ishodima.
Gripa je globalni javnozdravstveni ali i makroekonomski problem. Ekonomski gubici u Hrvatskoj su višestruki, a najveći dio se odnosi na izostajanje s posla te se sigurno godišnje izgubi najmanje 700 000 radnih dana. Za svakog ponaosob gripa ima svoju cijenu od barem minimalno 1000 kn ako je bez komplikacija, a odonsi se na gubitak plaće uslijed bolovanja i povećanu potrošnju lijekova.
Zdravstveni gubici su još veći. Opterećenost zdravstvenog sustava za vrijeme sezone gripe je dva puta povećana a mjeri se kroz pobol, komplikacije od gripe i smrtnost. Osim toga za vrijeme sezone gripe prepiše se 75% više antibiotika od onoga što je potrebno, pa se time pogoduje i razvoju rezistencija.

KOMPLIKACIJE GRIPE

RESPIRATORNI SUSTAV
- bronchitis
- pneumonia
- otitis media, upala uha (najčešća komplikacija u djece)

SRČANOŽILNI SUSTAV
- myocarditis
- pericarditis

CNS
- encephalitis i encefalopathya
- febrilne konvulzije
- Reyev sindrom (<18)
- Guillain Barre sindrom
-aseptički meningitis
-transverzalni mijelitis

KOŠTANO MIŠIČNI SUSTAV
-myositis (djeca)
-rabdomioliza
-akutno bubrežno zatajenje

Iako se gripa ne može direktno povezati s brojnim komplikacijama, ona je u svakom slučaju onaj jezičac na vagi ili bolje rečeno „okidač“ koji pokrene tu nekad i smrtonosnu lavinu.

Komplikacije od strane dišnog sustava najčešće su komplikacije u oboljelih od gripe. U gornjem dišnom sustavu to su upala uha, kao najčešća komplikacija u djece te razne upale sinusa. Infekcije donjeg djela dišnog sustava puno su teže po svojem kliničkom tijeku i dijele se na primarne kao što su traheitis, bronhiolitis, pogoršanje kliničke slike pacijenata oboljelih od astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Najteže komplikacije u dišnom sustavu su svakako pneumonije koje su često kod gripe praćene sa ARDS (akutnim respiratornim distres sindromom) najvjerojatnije uzrokovanim hiperimunom imunološkom reakcijom tzv. citokinskom olujom. Pneumonije mogu biti primarne virusne pneumonije, sekundarne uzrokovane još i bakterijskim uzročnicima te različite vrste atipičnih pneumonija.

Komplikacije od strane srčanožilnog sustava relativno su česte a ne prepoznate jer se asimptomatski promjene EKG-a bilježe u 50% oboljelih, a mioperikarditis kao teška komplikacija u oko 10% oboljelih.
U akutnom mioperikarditisu dolazi do dilatativnih kardiomiopatija s mogućim pseudoaneurizamam lijevog ventrikla; dok je vrlo teška komplikacija unutar dva tjedna od početka bolesti fulminantni mioperikarditis s oštećenom funkcijom lijevog ventrikla, kardiogenim šokom i čestim smrtnim ishodima. Jedina mjera liječenja su mjere potpore lijevog ventrikla i ECMO potpora ventilacije a u slučaju neuspijeha liječenja u biopsijskom nalazu se nađu brojne žarišne upale i propadanje srčanog mišića u vidu nekroze. Ponekad se kao jedina mjera liječenja nakon učinjene štete uzrokovane bolešću koristi transplantacija srca.

Komplikacija od strane živčanog sustava možemo primarno podijeliti na encefalitise i encefalopacije s učestalošću od oko 10% a češće su u djece. Encefalitisi se manifestiraju kao poremećaji svijesti i konvulzije sa ponekad fokalnim neurološkim ispadima u vidu pareza, afazija, oduzetosti moždanih živaca i koreoatetoza. Najteža komplikacija je svakako ANE (akutna nekrotizirajuća encefalopatija) koja ima fulninantan i monofazičan tijek uz multifokalne lezije i edem mozga te visoku smrtnost.Kao komplikacija od strane CNS dosta često se navode Guillain Barre sindrom (od gripe a ne od cijepljenja), aseptički meningitis, transverzalni mijelitis te najznačajniji za djecu Reyev sindrom koji uz visoki mortalitet od 50% dovodi do edema mozga ali i jetre a dosta je često povezan s korištenjem aspirina ili andola (acetilsalicilne kiseline) u djece.

Komplikacije od strane mišičnokoštanog sustava su dosta česte i manifestiraju se u vidu miozitisa i teže rabdomiolize koje zbog povećanog lučenja toksina mogu dovesti do akutnog bubrežnog zatajenja koje je izuzetno teško stanje ponekad nespojivo i sa životom.

Isto tako influenca u trudnoći puno češće može dovesti do plućnih komplikacija i smrti trudnice dok je dijete također ugroženo te je moguće da dođe do pobačaja, komplikacija u razvoju fetusa te smanjene porođajne težine. Također se bilježe i oštećenja mozga dijeteta te oštećenja kralježnične moždine.

Iako postoje mnogi narodni lijekovi i preporuke za suzbijanje gripe u svijetskim okvirima jedina preporuka koja je vjerodostojna je cijepljenje a ovdje navodimo zadnje rezolucije i preporuke od strane WHO europskog parlamenta i Vijeća Europe vezane uz cijepljenje:

- Rezolucija SZO 56.19 (2003.) Kojom se postavlja za cilj povećanje stope procijepljenosti svih rizičnih skupina (50% starijih osoba do 2006., a 75% do 2010.)
- Rezolucije EU parlamenta (2005. I 2006.) Kojom se obvezuju članice da povećaju stopu procijepljenosti pučanstva u među-pandemijskom razdoblju
- Preporuka Vijeća europe (2009/1019/eu) o postizanju stope procijepljenosti od 75% za sve rizične skupine uključujući i zdravstvene radnike do sezone 2014./2015

U čemu su posebnosti cjepiva u odnosu na ostale lijekove? Iako dosta često podcijenjeno u javnosti, cijepivo je izuzetno korisna mjera iz tri razloga. Kao prvo dokazana je neškodljivost, cijepiti se mogu svi, a učinkovitost je uvijek značajna. Za razliku od ostalih lijekova ima nekih specifičnosti pa se stoga događaju i zabune u medijskom prostoru. Kao prvo cjepivo se mora primjenjivati iglom, a aktivne i pomoćne tvari u cjepivu biološkog su porijekla. Cjepivo se primjenjuje na zdravoj populaciji, glavni je čimbenik javnog zdravlja i najučinkovitija metoda suzbijanja zaraznih bolesti koje mogu imati teške posljedice (invalidited, smrt), izazivaju epidemije, ne postoji lijek ili je liječenje (rezistencija) dugotrajno.