Novosti

Hrvatska mreža za prilagodbu klimatskim promjenama

Ekstremne vrućine zahvaćaju velika područja na Zemlji, a ovih mjeseci su najavljena i za našu zemlju. Stoga je Hrvatska mreža za prilagodbu klimatskim promjenama izradila lepezu sa zdravstvenim i praktičnim preporukama prema javnosti kako se zaštititi od vrućina. Hrvatska mreža je dio Foruma jugoistočne Europe za prilagodbu klimatskim promjenama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo se uključio kao stručna potpora. Na stranicama Hrvatskog Crvenog križa možete vidjeti detaljnije o mreži. www.hck.hr/  HZJZ preporuča da prilagodite svoje ponašanje u doba velikih vrućina prateći upute na linku  www.hzjz.hr/preporuke-za-zastitu-od-vrucina/