Novosti

U Hrvatskoj 2008. godine izdvojeni virusi influence ptica podtipova A/H2N3/ i A/H3N8/

Sve pretrage su učinjene u Nacionalnom referentnom laboratoriji za influencu ptica u Centru za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu.

U domaće peradi nije dokazano zaražavanje virusom influence, dok su iz divljih ptica izdvojena dva virusa influence tipa A; A/H2N3/ i A/H3N8/. Oba izolata potječu iz kržulje (Anas crecca) – vrste divlje patke.
Virus podtipa A/H3N8/ izdvojen je iz ptice odstrijeljene tijekom komercijalnog lova na području Donjeg Miholjca 28. rujna 2008. Podtip A/H3N8/ je relativno čest u divljih pataka, ali virus ovog podtipa također je izdvojen iz pasa i konja. U pasa je ovo jedini dokazani podtip virusa influence i uzrokuje blage simptome u većine zaraženih jedinki, dok influencu konja uz A/H3N8/ uzrokuje i virus podtipa A/H7N7/. Treba ipak napomenuti da se virusi ovog podtipa izdvojeni iz divljih ptica genski razlikuju od virusa izdvojenih iz sisavaca. Virus podtipa A/H2N3/ izdvojen je iz kržulje odstrijeljene tijekom komercijalnog lova na ribnjaku u Našicama 14. prosinca 2008. Ovaj podtip virusa influence A također je uobičajen u divljih ptica, no značajno je što je virus ovog podtipa 2006. izdvojen i iz svinja u SAD u kojih je uzrokovao ozbiljnu dišnu bolest. Virus podtipa A/H2N3/ izdvojen iz svinja je genski bio vrlo srodan ptičjim virusima, a detaljnije analize upućuju da se radi o virusu koji je nastao kao hibrid svinjskih i ptičjih virusa influence. Iz svinja su do tada uobičajeno bili izdvajani virusi podtipova A/H1N1/, A/H1N2/, A/H3N1/ i A/H3N2/.
Uzorci divljih ptica za virološku pretragu u Hrvatskoj se prikupljaju do kraja godine tako da broj izdvojenih virusa influence ptica možda još nije konačan.

U svijetu su do sada iz ptica izdvojeni virusi influence A svih 16 H podtipova i svih 9 N podtipova u gotovo svim mogućim kombinacijama. Virusi podtipova A/H2N3/ i A/H3N8/ u pravilu uzrokuju subkliničku infekciju u divljih ptica, no nalaz ovih podtipova u kržulje na području Hrvatske značajan je budući da virusi podtipova H2 i H3 inficiraju sisavce, uključivši i čovjeka.

Posebno je značajan nalaz podtipa A/H2N3/ budući da ovaj podtip izdvojen iz ptica najvjerojatnije posjeduje sposobnost zaražavanja sisavaca. Udio ukupne humane populacije koji je barem dijelom imun prema virusima influence podtipa H2 sve je manji, jer je taj virus u cirkulaciji zadnji puta bio daleke 1957. godine za vrijeme predzadnje pandemije humane gripe poznate pod nazivom «Azijska Gripa»

dr. sc. Vladimir Savić, dr. vet.                                                                                                                                 Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, Zagreb

Objavio: V. Draženović, dr. med.                                                                                                                              Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nacionalni centar SZO za influencu, Zagreb