Novosti

U Hrvatskoj 2009. godine izdvojeni virusi influence ptica

Izdvojeni virusi influence ptica podtipova A/H3N8/ , A/H6N7/, A/H12N2/ i A/H16N3/ u 2009.

U domaće peradi nije dokazan virus influence; dok su iz divljih ptica izdvojena četiri podtipa virusa influence tipa A: 4 A/H3N8/ iz divlje patke (Anas platyrhynchos) i kržulje (Anas crecca) – vrste divlje patke. , 1 A/H6N7/ iz kržulje (Anas crecca),1 A/H12N2/ iz kržulje (Anas crecca), i 1 A/H16N3/ iz riječnog galeba (Larus ridibundus)
Podtip A/H3N8/ je relativno čest u divljih pataka, ali virus ovog podtipa također je izdvojen iz pasa i konja. U pasa je ovo jedini dokazani podtip virusa influence i uzrokuje blage simptome u većine zaraženih jedinki, dok influencu konja uz A/H3N8/ uzrokuje i virus podtipa A/H7N7/. Treba ipak napomenuti da se virusi ovog podtipa izdvojeni iz divljih ptica genski razlikuju od virusa izdvojenih iz sisavaca.
U svijetu su do sada iz ptica izdvojeni virusi influence A svih 16 H podtipova i svih 9 N podtipova u gotovo svim mogućim kombinacijama. Virusi podtipova A/H3N8/, A/H6N7/, A/H12N2/, A/H16N3// u pravilu uzrokuju subkliničku infekciju u divljih ptica (LPAI - nisko patogenu gripu ptica), ali nalaz ovih podtipova u kržulje i divlje patke na području Hrvatske značajan je budući da virusi podtipova H3 inficiraju sisavce, uključivši i čovjeka.
Serološkim pretragama dokazana su dva pozitivna uzoraka na H7 glikoprotein u domaće peradi.
Sve pretrage su učinjene u Nacionalnom referentnom laboratoriji za influencu ptica u Centru za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu.

dr. sc. Vladimir Savić, dr. vet.
Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, Zagreb

Objavio: V. Draženović, dr. med.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nacionalni centar SZO za influencu, Zagreb